یخ فروش جهنم

کویرسبز

5وارونه

خواهر كوچكم از من پرسيد:پنج وارونه چه معنا دارد؟ ...

من به او خنديدم،

گفت: روي ديوارو درختان ديدم ،

بازهم خنديدم

گفت: ديروز خودم ديدم كه مهران پسر همسايه

پنج وارونه به مينو مي داد.

آنقدر خنده برم داشت كه طفلك ترسيد،


بغلش كردم و بوسيدم و با خود گفتم:

بعد ها وقتي سقف كوتاه دلت لرزيد

بي گمان مي فهمي پنج وارونه چه معنا دارد...؟

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۸ فروردین۱۳۹۱ساعت 22:25  توسط عاشق تنها  |